MUZENTOREN

Quote
Muizentoren-Adriaan Risseeuw

projectgegevens

  • Locatie: Wijnhaven 8, Den Haag
  • Opdrachtgever: 
  • Programma: kantoor naar hotel
  • Oppervlakte: 17.000 m² 
  • Oplevering: Eind 2018

 

Architect 

  • ZZDP Architecten BV, Amsterdam
  • Hoofdarchitect: 
  • Projectarchitect: Adriaan Risseeuw

 

 

TOELICHTING

In het voorjaar van 2016 heeft Peak samen met Cycas Hospitality en ZZDP Architecten, een plan gemaakt voor de herontwikkeling van de Muzentoren in Den Haag. Het gaat om een transformatie van kantoor naar twee hotelformules. Op verzoek van de eigenaar, Deka Immobilien is in het najaar van 2016 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. En met succes! Cycas zal het vanaf begin 2019 exploiteren. Peak zal vanaf start tot en met oplevering het ontwikkel- en projectmanagement voeren.

Bureau-omschrijving

ZZDP architecten typeert zichzelf als architecten-ondernemers. Het bureau werkt voor individuele en professionele opdrachtgevers en voor overheidsinstanties. Het werkterrein omvat vrijwel alle categorieën van bouwwerken, vanaf het enkele woonhuis tot grotere complexen. Het bureau heeft ervaring op het gebied van woningbouw, winkelcentra, kantoren, tradecenters, hotels, bedrijfshuisvesting, zorgcentra, laboratoria, geïntegreerde projecten en stadsvernieuwingsplannen. Tevens heeft ZZDP enkele grote restauratie- en renovatieprojecten op haar naam staan.

 

Rol project architect